Αναρτώμενα με τουρμπίνα ΟΜΑ

Κωδικός προϊόντος: POLI50

POLI 50

• Δοχείο από πολυαιθυλένιο                                        • Δοχείο για πλύσιμο χεριών

• Δοχείο για πλύσιμο κυκλώματος                               • Δείκτης στάθμης εξωτερικός

• Βαμμένο χαλύβδινο πλαίσιο                                      • Γκρουπ με γρανάζια

• Μπεκ διπλά αντισταγονικά                                         • Φτερωτή από πολυαιθυλένιο

• Υδραυλικός αναδευτήρας

• Ρύθμιση και διανομή πίεσης από το χειριστήριο στο πλαίσιο

• Εξωτερικό φίλτρο αναρρόφησης για αυτόματο γέμισμα

• Τοποθετείται στο σύστημα τριών σημείων του τρακτέρ

POLI 70 CONTROL

• Δοχείο από πολυαιθυλένιο                                         • Δοχείο για πλύσιμο χεριών

• Δοχείο για πλύσιμο κυκλώματος                               • Δείκτης στάθμης εξωτερικός

• Βαμμένο χαλύβδινο πλαίσιο                                       • Γκρουπ με γρανάζια

• Εξωτερικός δείκτης στάθμης λαδιού

• Φτερωτή “CONTROL” από πολυαιθυλένιο

• Υδραυλικός αναδευτήρας

• Εξωτερικό φίλτρο αναρρόφησης για αυτόματο γέμισμα

• Ρυθμιστής πίεσης από το χειριστήριο στο πλαίσιο ( 440) και στο τρακτέρ (660/880)

• Τοποθετείται στο σύστημα τριών σημείων του τρακτέρ

POLI 50 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΑ

POLI 70 CONTROL

Δείτε επίσης

Μενού