Ψεκαστικά JET NEW CONTROL

Κωδικός προϊόντος: NAC1500014

– Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο με ολικό άδειασμα

– Δοχείο για πλύσιμο του κυκλώματος

– Δοχείο για πλύσιμο των χεριών

– Εξωτερικός δείκτης στάθμης μίγματος νερού και φυτοφαρμάκων

– Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα

– Ποδαρικό ρυθμιζόμενο για 660 και 1100

– Ποδαρικό με τροχό για JET NEW CONTROL 1650, 2200 και 3300

– Μπεκ διπλά αντισταγονικά με φίλτρα

– Εξωτερικό φίλτρο αναρρόφησης για αυτόματο ψέκασμα

– Δύο φτερωτές ρυθμιζόμενες, όπου η μία γυρίζει αντίθετα από την άλλη.

– Γκρουπ με ρύθμιση των στροφών με γρανάζια με δύο ταχύτητες

– Άξονες ρυθμιζόμενοι με διπλό άλμα

– Ηλεκτρικό σύστημα ΟΝ/OFF με ηλεκτροβαλβίδες

– 4 τάπες κλεισίματος αέρα

– Εξωτερικός δείκτης στάθμης λαδιού του γκρουπ

– Σύστημα φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

– Αυτό – καθαριζόμενο φίλτρο στην έξοδο

– Διπλός υδραυλικός αναδευτήρας για το 1650/2200

– Με καρδανικό άξονα

– Με σύστημα ηλεκτροστατικού ψεκασμού (κατόπιν ζήτησης )

Μάρκα-brand:

Δείτε επίσης

Μενού