Ψεκαστικά JET BITURBO

Κωδικός προϊόντος: NAB1500002

– Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο με ολικό άδειασμα

– Δοχείο για πλύσιμο του κυκλώματος

– Δοχείο για πλύσιμο των χεριών

– Εξωτερικός δείκτης στάθμης μίγματος νερού και φυτοφαρμάκων

– Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα

– Ποδαρικό ρυθμιζόμενο για 1100

– Ποδαρικό με τροχό για JET BITURBO 1650 και 2200

– Φίλτρο εισαγωγής με αυτοπλήρωση

– Μπεκ διπλά αντισταγονικά με φίλτρα

– Ρυθμιζόμενα ακροφύσια ψεκασμού.

– Γκρουπ με ρύθμιση των στροφών με γρανάζια με δύο ταχύτητες

– Χοάνη από πολυαιθυλένιο

– Φτερωτή Ø 500 mm με συμπλέκτη.

– Άξονες ρυθμιζόμενοι με διπλό άλμα

– Ηλεκτρικό σύστημα ΟΝ/OFF με ηλεκτροβαλβίδες

– Εξωτερικός δείκτης στάθμης λαδιού του γκρουπ

– Σύστημα φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

– Αυτό – καθαριζόμενο φίλτρο στην έξοδο

– Διπλός υδραυλικός αναδευτήρας για το 1650/2200

 

Μάρκα-brand:

Δείτε επίσης

Μενού